MẪU ĐƠN XIN THOẢ THUẬN ĐIẠ ĐIỂM VÀ CẤP CHỨNG CHỈ QUY HOẠCH

cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

độc lập – tự do – hạnh phúc

đơn xin thoả thuận điạ điểm và cấp chứng  chỉ quy hoạch

kính gửi: tr­­ưởng ban quản lý các khu công nghiệp bắc ninh

1- họ và tên:

chức vụ:

đại diện cho:

địa chỉ:

điện thoại:                                       fax:

2- xin thoả thuận địa điểm và cấp chứng chỉ quy hoạch để lập dự án đầu tư xây dựng công trình (có sơ đồ kèm theo).

tại địa điểm:

nguồn gốc và hiện trạng:

3- ý định đầu tư:

chức năng công trình:

quy mô xây dựng: (tổng diện tích sàn xây dựng ……..m2 hoặc công suất nhà máy)

sản phẩm:

chiều cao dự kiến:

nhu cầu sử dụng đất (m2):

nhu cầu công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị:

+ cấp điện:                               kw

+ cấp nư­­ớc:                              m3/h

+ chỗ đỗ xe ô tô:                     chiếc

+ lối ra vào:

+ chất thải và định l­­ượng chất thải:

tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của nhà n­­ớc việt nam về quy hoạch xây dựng

   hà nội, ngày       tháng      năm 200

                                                                                         ng­­ười làm đơn

(ký, đóng dấu)

Dowload đơn xin thỏa thuận địa điểm Tại đây

 

 

 

 

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*